نوروز 2580 از شهنشاهی کورش بزرگ نخستین ابر قدرت جهان فرخنده باد

سر انجام توانستم از شر بلاک شدن در فیس بوک خود و دوستان بلاک شده در فیس بوک را برهانم، لطفاً دوستانی که فپس بوک آنها را بخاطر پستی بلاک کرده است چنانچه آن پست مربوط به مسائل سیاسی و مذهبی ایران و یا سرزمینهای جدا شده از ایران باشد برای من توسط مسنجر و یا تلگراl
(https://t.me/mpedram2)
ارسال دارند تا در سایت زیر آنها را با نام خودشان از نخستین روز سال 2580 شاهنشاهی کورش بزرگ منعکس نمایم، لطفاً توجه داشته باشید که محدودیت بسیار است و زمان و امکانات بخاطر نداشتن کمک پروانۀ انعکاس تمام پستها را نمیدهد.
Tvparsi.com روباه عرب چنگ مزن ایران را، سروده حنا عثمانی از تاجیکستان

دکتر صاحب لطیف پدرام در مورد اهمیت زبان پارسی سخن میگوید